גרסה 2.0

  • נכתב מחדש כדי לתמוך בכל מאך O פורמטים סמל debug ישירות בתוך היישום ללא requring כלי Xcode
  • עכשיו תומך יומני לקרוס מ iOS, tvos, watchOS, ו- MacOS