Version 6.1

  • Løst crash med datoformater indeholdende citerede strenge
  • Løst crash med nogle målte værdier for enheder
  • Genudformet tegning skal være 10 gange hurtigere